(telefon.png) +420 224 805 460  (email.png) info@dacr.cz

INFORMACE / DOKUMENTY

Zvolte v pravém sloupci kategorii dokumentů, listujte dokumenty, kliknutím na ikonu bude dokument otevřen v příslušném formátu.


Družstevní Asociace ČR

Zpráva ze zasedání 20. valného shromáždění Družstevní Asociace ČR
Dne 25. března 2015 se konalo 20. řádné valné shromáždění Družstevní Asociace České republiky, která plní funkci národní družstevní centrály a sdružuje čtyři rozhodující svazy družstev.


Družstevní den 2014 - vyhodnocení
Usnesení představenstva DA ČR uložilo zorganizovat v srpnu 2014 Družstevní den. Akce, stejně jako loňského roku, byla organizována v rámci doprovodných aktivit celostátní výstavy Země živitelka konané v Českých Budějovicích a jejím záměrem bylo nabídnout široké odborné i laické veřejnosti pohled na současné družstevní hnutí v ČR, stejně jako jeho podíl a aktivity na českém trhu.


Mezinárodní družstevní summit 2014
Mezinárodní družstevní svaz (MDS), nevládní nezávislá organizace reprezentující družstevní sektor celého světa, organizuje s podporou kanadské družstevní skupiny „Le mouvement Desjardins“ vrcholové setkání představitelů družstevnictví všech sektorů a zemí, Mezinárodní družstevní summit. Setkání proběhne v kanadském Québecu ve dnech 6. – 9. října 2014.


Družstevní dekáda a její priority
Článek uveřejněný v deníku Halo noviny


Konference „Podpůrná opatření..." POZVÁNKA
Vzhledem k omezenému počtu míst si Vás dovolujeme požádat o registraci na našich webových stránkách: http://www.zscr.cz/RegistraceKonference


Papež František podporuje model družstevního podnikání
Zatímco přístup představitelů naší politické reprezentace a i zástupců státní administrativy k problematice družstevnictví, potažmo k družstevnímu modelu podnikání, lze označit za více než liknavý, ze zdrojů MDS (viz e-Bulletin MDS z listopadu 2013) lze vyčíst, že dokonce i nejvyšší představitel katolické církve vyslovil svoji podporu a ocenění této podnikatelské formě.


Spolupráce Družstevní Asociace ČR s Fakultou podnikového managementu Ekonomické univerzity v Bratislavě
Vedoucí Katedry podnikového hospodaření Fakulty podnikového managementu Ekonomické univerzity v Bratislavě Doc. Ing. Elena Šúbertová, PhD. se obrátila na výkonného ředitele DA ČR se žádostí o spolupráci. Svým dopisem požádala výkonného ředitele DA ČR o přednesení přednášky k problematice českého družstevnictví, mezinárodních družstevních struktur a sociální ekonomice pro studenty této fakulty. Doc. Šubertová je gestorkou předmětu družstevní podnikání, který je na fakultě přednášen.


20. let existence Družstevní Asociace ČR
V roce, kdy tradice českého družstevnictví dospěla ke kulatému 165. výročí vzniku prvního družstva, si připomínáme výročí podstatně mladší, ale pro vývoj družstevnictví na území České republiky velmi důležité, a sice 20.výročí vzniku Družstevní Asociace ČR, zastřešující instituce českého a moravského družstevnictví.


Seminář k 20. výročí vzniku Družstevní Asociace ČR
Únor 1993 byl jedním z klíčových měsíců v historii ústředí českého či československého družstevnictví. V souvislosti s rozdělením Československa na dva samostatné státy – Českou republiku a Slovenskou republiku – došlo k rozdělení do té doby federální střechové družstevní struktury (Družstevní unie ČSFR vzniklé v roce 1990) na dva samostatné národní subjekty, Družstevní Asociaci ČR a Družstevnú Úniu SR. Součástí tohoto procesu bylo i rozdělení do té doby společného majetku, kterým tehdejší vrcholová družstevní organizace disponovala.


Úspěšný seminář o družstevnictví
Dopolední seminář na téma „Dopad zrušení mléčných kvót v Evropské unii na producenty mléka“, který se konal v pátek 30. 8. v rámci výstavy Země živitelka v Českých Budějovicích, přilákal více než padesát posluchačů, kteří se zajímají o družstevní formu podnikání, a to především v souvislosti s mlékařskými odbytovými družstvy a jejich budoucností.


Družstva Evropa – Valné shromáždění 2013
Jednání Valného shromáždění proběhlo dne 6. května 2013 se standardním programem. Jednalo se o shromáždění, které nejenom že volilo nové vedení této evropské organizace, ale měnilo stanovy a organizační strukturu řídících orgánů. Jednání VS zahájil a řídil dosavadní ko-prezident Felice Scalvini. Proběhlo v Istanbulu a hostitelem byla turecká družstevní organizace NCUT.


Tisková zpráva k 20. výročí vzniku Družstevní Asociace ČR
Družstevní Asociace ČR (DA ČR), střechová organizace českého družstevnictví, slaví v letošním roce 20. výročí svého vzniku. Ustanovující Valné shromáždění se konalo 24. února 1993 a toto datum je dnem vzniku samostatné celonárodní české družstevní organizace.
ZS ČR (logo ZS.png)  (l2.png)  (l3.png)  (l4.png)

ADRESÁŘ ČLEN