(telefon.png) +420 224 805 460  (email.png) info@dacr.cz

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ KOMISE Družstevní Asociace ČR

Výchovně vzdělávací komise (dále jen VVK) byla ustanovena v roce 1999 za účelem lepší koordinace a rozvíjení spolupráce Družstevní Asociace ČR se zainteresovanými vysokými školami z celé České republiky. První akcí bylo zorganizování odborného semináře, na který byli pozváni zástupci vysokých škol z celé České republiky. Seminář se setkal se značným zájmem vybraných vysokých škol a byla v jeho průběhu navázána dlouhodobá spolupráce. Členy VVK byly zástupci DA ČR, členských svazů a vysokých škol.

Od roku 2000 se datuje dnes již tradiční aktivita organizovaná a zajišťovaná VVK a sice „Soutěž o nejlepší studentskou odbornou práci“, vyhlašovanou každoročně předsedou Družstevní Asociace pro studenty vysokých škol. Autoři prací, které byly v soutěži vybrány z hlediska vysoké kvality zpracování, získávají ocenění a finanční odměnu od Družstevní Asociace ČR.

 V polovině roku 2012 byla VVK spojena s poradním orgánem Muzea družstevnictví -  Muzejní radou, kterou tvořili odborníci a pamětníci z oblasti družstevní teorie a praxe, a která dosud pracovala samostatně. Jelikož se aktivity VVK a Muzejní rady v mnohém vzájemně prolínaly, rozhodlo představenstvo DA ČR o jejich spojení a předseda DA ČR jmenoval společný orgán – Výchovně vzdělávací komisi a muzeum, do něhož byli delegování zástupci jednotlivých svazů, zástupce pro vysoké školy a pamětníci. 

 Výchovně vzdělávací komise a muzeum je v současné době orgán, který představuje základnu, garantující  spolupráci DA ČR (a družstevních svazů) s akademickými pracovišti, s vysokými i středními školami. Zároveň nabízí široké veřejnosti  dokumentační i informační  zázemí, dokladující vývoj družstevní teorie a praxe u nás a prezentující družstevnictví jako nedílnou součást politických,  kulturních, hospodářských  a  sociálních  dějin českých zemí od roku 1847 do současnosti. 

ZS ČR (logo ZS.png)  (l2.png)  (l3.png)  (l4.png)

ADRESÁŘ ČLEN