(telefon.png) +420 224 805 460  (email.png) info@dacr.cz

INFORMACE / DOKUMENTY Družstevní Asociace ČR

Zvolte v pravém sloupci kategorii dokumentů, listujte dokumenty, kliknutím na ikonu bude dokument otevřen v příslušném formátu.


SOUBORY KE STAŽENÍ

Brožura statistické údaje 2020
Soubor zahrnuje údaje týkající se družstev, která byla k 31. 12. 2020 členy družstevních svazů sdružených v Družstevní Asociaci ČR a základní ukazatele bytových a peněžních družstev stojících mimo DA ČR.


Zpráva ze zasedání 20. valného shromáždění Družstevní Asociace ČR
Dne 25. března 2015 se konalo 20. řádné valné shromáždění Družstevní Asociace České republiky, která plní funkci národní družstevní centrály a sdružuje čtyři rozhodující svazy družstev.


Legislativa Družstevní Asociace ČR
Legislativu Družstevní Asociace ČR (DA ČR) zajišťuje stálý poradní orgán představenstva, Komise pro legislativu a právo (KLP), složená ze zástupců právních odborů členských svazů DA ČR a doplněná přizvanými odborníky Komise byla ustavena usnesením představenstva DA ČR dne 29. 3. 1993.


Brožura statistické údaje 2019
Soubor zahrnuje údaje týkající se družstev, která byla k 31. 12. 2019 členy družstevních svazů sdružených v Družstevní Asociaci ČR a základní ukazatele bytových a peněžních družstev stojících mimo DA ČR.


Družstevní den 2014 - vyhodnocení
Usnesení představenstva DA ČR uložilo zorganizovat v srpnu 2014 Družstevní den. Akce, stejně jako loňského roku, byla organizována v rámci doprovodných aktivit celostátní výstavy Země živitelka konané v Českých Budějovicích a jejím záměrem bylo nabídnout široké odborné i laické veřejnosti pohled na současné družstevní hnutí v ČR, stejně jako jeho podíl a aktivity na českém trhu.


Brožura statistické údaje 2018
Soubor zahrnuje údaje týkající se družstev, která byla k 31. 12. 2018 členy družstevních svazů sdružených v Družstevní Asociaci ČR a základní ukazatele bytových a peněžních družstev stojících mimo DA ČR.


Brožura statistické údaje 2017
Soubor zahrnuje údaje týkající se družstev, která byla k 31. 12. 2017 členy družstevních svazů sdružených v Družstevní Asociaci ČR a základní ukazatele bytových a peněžních družstev stojících mimo DA ČR.


Brožura statistické údaje 2016
Soubor zahrnuje údaje týkající se družstev, která byla k 31. 12. 2016 členy družstevních svazů sdružených v Družstevní Asociaci ČR a základní ukazatele bytových a peněžních družstev stojících mimo DA ČR.


Konference „Podpůrná opatření..." POZVÁNKA
Vzhledem k omezenému počtu míst si Vás dovolujeme požádat o registraci na našich webových stránkách: http://www.zscr.cz/RegistraceKonference


Soutěž 2016 – vybrané a oceněné práce
Viz. přiložený soubor.


Brožura statistické údaje 2016
V srpnu 2016 vyšlo nové vydání rozšířených statistických údajů: „České družstevnictví a vybrané statistické údaje za rok 2015“.


Statistická ročenka 2015
V srpnu 2015 vyšlo nové vydání rozšířených statistických údajů: „České družstevnictví a vybrané statistické údaje za rok 2014“.


Výsledky soutěže o nejlepší studentskou odbornou práci v roce 2015
Viz přiložený dokument


Informace o činnosti Výchovně vzdělávací komise DA ČR
VVK a Muzeum družstevnictví pracovaly podle schváleného plánu práce pro tento rok. V rámci výchovně vzdělávacích akcí byla opět zorganizována ( již po 15.) a vyhodnocena Soutěž o nejlepší studentskou odbornou práci. V oblasti rozvíjení spolupráce DA ČR s vysokoškolskými pracovišti byly realizovány přednášky o družstevnictví v ČR a o mezinárodních družstevních strukturách pro posluchače Fakulty managementu VŠE v Jindřichově Hradci a se stejným obsahovým zaměřením i na Fakultě humanitních studií UK v Praze.


ZS ČR (logo ZS.png)  (l2.png)  (l3.png)  (l4.png)

ADRESÁŘ ČLEN