(telefon.png) +420 224 805 460  (email.png) info@dacr.cz

INFORMACE / DOKUMENTY

Zvolte v pravém sloupci kategorii dokumentů, listujte dokumenty, kliknutím na ikonu bude dokument otevřen v příslušném formátu.


Výchovně vzdělávací komise Družstevní Asociace ČR

Brožura statistické údaje 2022
Soubor zahrnuje údaje týkající se družstev, která byla k 31. 12. 2022 členy družstevních svazů sdružených v Družstevní Asociaci ČR a základní ukazatele bytových a peněžních družstev stojících mimo DA ČR.


Brožura statistické údaje 2021
Soubor zahrnuje údaje týkající se družstev, která byla k 31. 12. 2021 členy družstevních svazů sdružených v Družstevní Asociaci ČR a základní ukazatele bytových a peněžních družstev stojících mimo DA ČR.


Brožura statistické údaje 2020
Soubor zahrnuje údaje týkající se družstev, která byla k 31. 12. 2020 členy družstevních svazů sdružených v Družstevní Asociaci ČR a základní ukazatele bytových a peněžních družstev stojících mimo DA ČR.


Brožura statistické údaje 2019
Soubor zahrnuje údaje týkající se družstev, která byla k 31. 12. 2019 členy družstevních svazů sdružených v Družstevní Asociaci ČR a základní ukazatele bytových a peněžních družstev stojících mimo DA ČR.


Brožura statistické údaje 2018
Soubor zahrnuje údaje týkající se družstev, která byla k 31. 12. 2018 členy družstevních svazů sdružených v Družstevní Asociaci ČR a základní ukazatele bytových a peněžních družstev stojících mimo DA ČR.


Brožura statistické údaje 2017
Soubor zahrnuje údaje týkající se družstev, která byla k 31. 12. 2017 členy družstevních svazů sdružených v Družstevní Asociaci ČR a základní ukazatele bytových a peněžních družstev stojících mimo DA ČR.


Brožura statistické údaje 2016
Soubor zahrnuje údaje týkající se družstev, která byla k 31. 12. 2016 členy družstevních svazů sdružených v Družstevní Asociaci ČR a základní ukazatele bytových a peněžních družstev stojících mimo DA ČR.


Soutěž 2016 – vybrané a oceněné práce
Viz. přiložený soubor.


Brožura statistické údaje 2016
V srpnu 2016 vyšlo nové vydání rozšířených statistických údajů: „České družstevnictví a vybrané statistické údaje za rok 2015“.


Předseda DA ČR vyhlásil 17.kolo Soutěže o nejlepší odbornou studentskou práci


Statistická ročenka 2015
V srpnu 2015 vyšlo nové vydání rozšířených statistických údajů: „České družstevnictví a vybrané statistické údaje za rok 2014“.


Výsledky soutěže o nejlepší studentskou odbornou práci v roce 2015
Viz přiložený dokument


Vyhlášení soutěže o nejlepší studentskou práci v roce 2015
Družstevni Asociace ČR opět vyhlašuje pro studenty vysokých škol Soutěž o nejlepši studentskou odbornou práci s družstevní tématikou - v tomto roce se jedná o 16. kolo soutěže. Cílem je podporovat zájem studentů o řešení aktuálních problémů družstevnictví.


Informace o činnosti Výchovně vzdělávací komise DA ČR
VVK a Muzeum družstevnictví pracovaly podle schváleného plánu práce pro tento rok. V rámci výchovně vzdělávacích akcí byla opět zorganizována ( již po 15.) a vyhodnocena Soutěž o nejlepší studentskou odbornou práci. V oblasti rozvíjení spolupráce DA ČR s vysokoškolskými pracovišti byly realizovány přednášky o družstevnictví v ČR a o mezinárodních družstevních strukturách pro posluchače Fakulty managementu VŠE v Jindřichově Hradci a se stejným obsahovým zaměřením i na Fakultě humanitních studií UK v Praze.


V červnu 2014 byly vydány nové “Vybrané údaje o českém družstevnictví za rok 2013“
Vybrané údaje jsou volně k dispozici v knihovně muzea družstevnictví DA ČR, Těšnov 5, 110 01 Praha 1


Vybrané studentské odborné práce v soutěži v roce 2014
Diplomová práce: Zuzana Vachůnová: „Hnutí nerůstu v Katalánsku“, Bakalářské práce: Gabriela Novosádová: „Finanční organizace družstevního typu – srovnání současného stavu v ČR s obdobím 1918 - 1938“


Vzdělávací akce SČMBD
Vzdělávací aktivity členských svazů DA ČR 2015


Vzdělávací akce SČMVD
Vzdělávací aktivity členských svazů DA ČR 2015


Vzdělávací akce ZS ČR
Vzdělávací aktivity členských svazů DA ČR 2015


Vybrané studentské diplomové práce
Strategický management pro právníky Strategická analýza spotřebního družstva autor Mgr. Ivan Kejík


Vybrané studentské diplomové práce
Srovnávací právo, Právní úprava družstev v českých zemích, autor Mgr. Ivan Kejík


Diplomová práce
Lucie Závitkovská, Historický vývoj MDS - diplomová práce


Diplomová práce
Lucie Závitkovská, Historický vývoj MDS - přílohy


Diplomová práce
Eva Drábková, Role družstev v sociální ekonomice


Diplomová práce
Jan Skopeček, Sociální ekonomika v ČR


Brožura statistické údaje 2017
Soubor zahrnuje údaje týkající se družstev, která byla k 31. 12. 2017 členy družstevních svazů sdružených v Družstevní Asociaci ČR a základní ukazatele bytových a peněžních družstev stojících mimo DA ČR.


Brožura statistické údaje 2017
Soubor zahrnuje údaje týkající se družstev, která byla k 31. 12. 2017 členy družstevních svazů sdružených v Družstevní Asociaci ČR a základní ukazatele bytových a peněžních družstev stojících mimo DA ČR.
ZS ČR (logo ZS.png)  (l2.png)  (l3.png)  (l4.png)

ADRESÁŘ ČLEN