(telefon.png) +420 224 805 460  (email.png) info@dacr.cz

SVAZ ČESKÝCH A MORAVSKÝCH BYTOVÝCH DRUŽSTEV

Svaz českých a moravských bytových družstev

se sídlem Praha 4, Podolská 50

Předseda Svazu českých a moravských bytových družstev: Ing. Jan Vysloužil

Svaz je zájmovým sdružením bytových družstev s působností v celé České republice. Jeho členskými organizacemi jsou bytová družstva, a to jak ta, která vznikla v poválečném období, tak i ta, která vyvíjela svoji činnost zejména při výstavbě bytů již před první světovou válkou.
Svaz českých a moravských bytových družstev je organizací, která zastupuje členská družstva v jednáních s vládou, Parlamentem České republiky a dalšími státními i nestáními orgány a organizacemi. Je členem mezinárodních družstevních organizací a udržuje styky se zahraničními institucemi obdobného typu.
Zajišťuje pro členské organizace informační servis, poradenskou činnost a organizuje výchovné a vzdělávací akce pro funkcionáře a pracovníky v družstevnictví. Napomáhá svým členským organizacím při navazování přímých kontaktů se zahraničím. Pro usnadnění své činnosti zřídil ve všech regionech České republiky svá územní pracoviště.

KONTAKT

Tel.: +420 241 430 516
FAX: +420 241 434 363
e-mail: scmbd@scmbd.cz
web: www.scmbd.cz

ZS ČR (logo ZS.png)  (l2.png)  (l3.png)  (l4.png)

ADRESÁŘ ČLEN