(telefon.png) +420 224 805 460  (email.png) info@dacr.cz

POSLÁNÍ DRUŽSTEVNÍ ASOCIACE ČR

Podle prohlášení o identitě družstva schváleného Mezinárodním družstevním svazem (MDS) v roce 1995 je družstvo autonomní sdružení osob, které se dobrovolně sdružily ke splnění svých hospodářských, sociálních a kulturních potřeb prostřednictvím společně vlastněného a demokraticky řízeného podniku. Obdobná definice se vyskytuje i v dokumentu Mezinárodního úřadu práce týkajícího se role družstev v hospodářském a sociálním rozvoji.

Pro družstevnictví jsou významné mezinárodní družstevní principy schválené v Manchesteru v roce 1995 Mezinárodním družstevním svazem mezi něž patří zejména

  • dobrovolné a otevření členství
  • demokratická kontrola
  • ekonomická spoluúčast
  • autonomie a nezávislost
  • výchova, školení a informace
  • spolupráce mezi družstvy
  • odpovědnost za společnost

Podle tradice zakladatelů členové družstva věří v etické hodnoty jako je čestnost, otevřenost, sociální odpovědnost a péče o ostatní.

Na těchto základech je postaveno také družstevnictví v České republice a všechny jeho nadstavbové složky, které jsou dále představeny podrobněji podle oboru své činnosti. Vrcholnou organizací družstevnictví v České republice je Družstevní Asociace České republiky, která reprezentuje české a moravské družstevnictví a jeho zájmy na veřejnosti uvnitř i v zahraničí.

České družstevnictví má bohatou, více než stošedesátiletou historii a Družstevní Asociace ČR navazuje na tradice družstevních hodnot a princip s cílem sloužit členům a zároveň přispívat ke zlepšení ekonomických a sociálních podmínek života společnosti. Společně s členskými organizacemi spolupracuje s vládou a jednotlivými ministerstvy, prosazuje zájmy a potřeby družstev a jejich svazů a napomáhá všestrannému rozvoji družstevnictví.

 

ZS ČR (logo ZS.png)  (l2.png)  (l3.png)  (l4.png)

ADRESÁŘ ČLEN