(telefon.png) +420 224 805 460  (email.png) info@dacr.cz
>> VŠECHNY AKTUALITY   |   >> ARCHIV AKTUALIT

27.3.2023 Výbor Komise muzejních historiků AMG navštívil naše muzeum

V úterý 21. března zavítali do Muzea družstevnictví členové výboru KMH AMG na prohlídku muzea. Výbor komise vedl předseda PhDr. Zdeněk Duda, Ph.D. z Prácheňského muzea v Písku. Stálou expozicí muzea je provedl vedoucí muzea Mgr. Pavel Černý. Během prohlídky zazněly od hostů zajímavé dotazy například ke kulturním družstvům nebo družstevním principům. Poté také zanechali zástupci výboru vzpomínku a poděkování v muzejní návštěvní knize.

Další částí setkání byla beseda v pracovně DAČR, kde proběhlo jednání výboru a také diskuse o Muzeu družstevnictví. Jako členové AMG jsme dostali pozvání na seminář s mezinárodní účastí "Jak poutavě oživovat historii", který se koná v termínu 14.- 16. června v Pardubicích.

Přednášky a workshopy budou věnované procesu tvorby výstav a expozic (stanovení účelu, cílů) a living history. Účast na semináři by mohla být obohacením i pro naše muzeum, v rovině získání nových znalostí i navázání dalších kontaktů a spolupráce.

Galerie

Foto
ZS ČR (logo ZS.png)  (l2.png)  (l3.png)  (l4.png)

ADRESÁŘ ČLEN