(telefon.png) +420 224 805 460  (email.png) info@dacr.cz
>> VŠECHNY AKTUALITY   |   >> ARCHIV AKTUALIT

20.6.2022 Kulatý stůl k výročím významných osobností družstevnictví

V DAČR a Muzeu družstevnictví probíhal v úterý 14. 6. kulatý stůl renomovaných odborníků, který se zaměřil na výročí 4 významných osobností evropského a českého družstevnictví.

Osobnost Louise Blanca připomněla členka výkonného výboru European Anti Poverty Network doc. Ing. Lidmila Němcová, CSc., která je zároveň předsedkyní Sdružení křesťanských seniorů a místopředsedkyní Evropské unie seniorů. Odkaz Louise Blanca ovlivnil nesmazatelně české družstevnictví v jeho první etapě, kdy došlo ke konci feudalismu a zrodu kapitalistického zřízení a nových výrobních prostředků a vrstvy dělníků, která hájila svá práva a sociální existenci také prostřednictvím zakládání družstev.

Další vystupující byla doc. JUDr. PhDr. Ilona Bažantová, CSc., zástupkyně vedoucího Katedry národního hospodářství Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, která pojednala o českém lékaři, národním buditeli a spisovateli Františku Cyrilu Kampelíkovi, jehož památka je trvale spjata s peněžními družstevními ústavy po něm nazvané kampeličky, které vznikaly především na venkově.

Zástupce Společnosti pro hospodářské a sociální dějiny ČR PhDr. Jan Hájek, CSc. představil osobnost českého právníka, národohospodáře a politika Albína Bráfa. Ten politicky zakotvil u staročechů, pod ochranou svého tchána Františka Ladislava Riegra, nebyl však zdaleka tak konzervativní jako jeho strana, patřil již k jiné generaci, což se projevilo například při poradách českých a německých politiků o česko-německém vyrovnání. Chápal ekonomické souvislosti v plné šíři a všímal si zároveň sociálního postavení dělnictva.

Poslední připomenutou osobností byl hospodářský manažer a činitel družstevního hnutí Emil Lustig, jehož prezentoval PhDr. Jan Slavíček, PhD., pracovník oddělení dějin 20. století Historického ústavu AVČR. Od roku 1905 organizoval české sociálně demokratické družstevnictví, roku 1908 se stal spoluzakladatelem a poté dlouholetým předsedou Ústředního svazu konzumních, výrobních a hos­podářských družstev, v letech 1911–38 byl ústředním ředitelem Velkonákupní společnosti konzumních druž­stev v Praze a členem výkonného výboru Mezinárodního svazu družstev v Londýně.

Akci moderoval a provázel jí vedoucí Muzea družstevnictví Mgr. Pavel Černý.

Galerie

Foto 1
ZS ČR (logo ZS.png)  (l2.png)  (l3.png)  (l4.png)

ADRESÁŘ ČLEN