(telefon.png) +420 224 805 460  (email.png) info@dacr.cz
>> VŠECHNY AKTUALITY   |   >> ARCHIV AKTUALIT

24.5.2022 Slavnostní vyhlášení výsledků jubilejního 20. ročníku soutěže Gloria musaealis

Dne 19. května 2022 ve Smetanově síni Obecního domu proběhlo Slavnostní vyhlášení výsledků jubilejního 20. ročníku soutěže Gloria musaealis. Ceny se opět udělovaly ve třech hlavních kategoriích: Muzejní výstava roku 2021, Muzejní publikace roku 2021 a Muzejní počin roku 2021, navíc se vyhlašuje také Cena Českého výboru ICOM.

Soutěž má za cíl upozornit širokou veřejnost na mimořádné akce v oboru muzejnictví při tvorbě výstav a nových stálých expozic, prezentování sbírek v odborných publikacích či při záchraně a zpřístupňování objektů nebo lokalit našeho kulturního a přírodního dědictví.

Slavnostní předávání Cen Gloria musaealis se tradičně koná u příležitosti Mezinárodního dne muzeí (18. května). Do 20. ročníku Národní soutěže muzeí Gloria musaealis přihlásilo 52 muzejních institucí celkem 79 projektů. Soutěž hodnotí sedmičlenná komise nezávislých odborníků, kterou jmenují vyhlašovatelé soutěže. V každé kategorii je vyhlašováno pořadí tří nejlepších projektů, přičemž přihlášená muzea a galerie mohou obdržet také zvláštní ocenění v hlavních kategoriích, Cenu čestného výboru Národní soutěže muzeí Gloria musaealis a Cenu Českého výboru ICOM.

Letos získaly první místa v kategorii Muzejní výstava roku 2021 Národní galerie v Praze za výstavu „Toyen: Snící rebelka“, v kategorii Muzejní publikace roku 2021 Západočeská galerie v Plzni, příspěvková organizace, za publikaci Epocha salonů: České salonní umění a mezinárodní výtvarná scéna 1870–1914 autorů Aleše Filipa, Romana Musila a v kategorii Muzejní počin roku 2021 Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace, za projekt „Muzeum nákladních automobilů Tatra“.

Cena Českého výboru ICOM putovala do Uměleckoprůmyslového musea v Praze za výstavu „Móda v modré: Tradice a současnost indiga v japonském a českém textilu“, uspořádanou ve dnech 25. listopadu 2021 až 6. března 2022.

Hlavními partnery akce, kterou pořádá Asociace muzeí a galerií ČR (naše Muzeum družstevnictví je členem) spolu s Ministerstvem kultury a Českým výborem ICOM, jsou Národní muzeum, Hlavní město Praha a Česká televize.

Galerie

GM
ZS ČR (logo ZS.png)  (l2.png)  (l3.png)  (l4.png)

ADRESÁŘ ČLEN