(telefon.png) +420 224 805 460  (email.png) info@dacr.cz
>> VŠECHNY AKTUALITY   |   >> ARCHIV AKTUALIT

30.9.2021 Družstevnictví v kostce

Na kladenské Střední škole designu a řemesel proběhl dne 29. 9. 2021 první seminář v rámci připravovaného cyklu Družstevnictví v kostce. Ten má za cíl podat studentům středních škol ucelený pohled na české družstevnictví, jak z hlediska historického vývoje, tak ze současnosti.

Toto odvětví podnikání je poslední roky bohužel dosti přehlíženo, nevychází mu vstříc naše legislativa ani vládní představitelé. Při tom družstva mají své nezastupitelné místo v hospodářském systému každé země a v ekonomicko-finanční krizi prokazují své kvality: především vysokou míru odolnosti a pružnost.  Nyní představují družstva celosvětově 3 mil. podniků a 1 miliarda lidí patří mezi družstevníky.

V rámci Družstevní Asociace ČR je v jednotlivých svazech registrováno 1.250 družstev, mimo tuto strukturu předpokládáme dalších cca 2.000 družstev.  Rádi bychom podpořili vznik dalších, a to především díky osvětě a vzdělávání mladé generace. Do konce roku jsou naplánovány další semináře na středních školách Středočeského kraje. Hlavním organizátorem akce je sdružení Alternativa zdola ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou v Praze, Družstevní Asociací ČR, Ekumenickou akademií a Středočeským krajem.

Odkaz na článek: https://nasregion.cz/studenti-stredoceskych-skol-se-seznamuji-s-druzstevnictvim-232741/

Galerie

ZS ČR (logo ZS.png)  (l2.png)  (l3.png)  (l4.png)

ADRESÁŘ ČLEN