(telefon.png) +420 224 805 460  (email.png) info@dacr.cz
>> VŠECHNY AKTUALITY   |   >> ARCHIV AKTUALIT

18.11.2020 Ocenění úspěšných diplomových prací na téma družstevnictví

Družstevní Asociace ČR každoročně vyhlašuje soutěž o nejlepší studentskou práci s tématem družstevnictví. Rádi podporujeme studenty, kteří se ve svých odborných pracích touto tématikou zabývají. V současné době bohužel nebývá družstevnímu podnikání věnována velká pozornost, stále se potýká s negativní „image“ z doby minulého režimu. V celosvětovém měřítku však podniká v družstevnictví 1 miliarda lidí a se svou participací zaměstnanců, demokratickou formou řízení a vizí dlouhodobých cílů jsou stabilnější než jiné druhy podnikání.  

S velkou radostí proto oznamujeme, že díky spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích byly oceněny Čestným uznáním a finančním darem práce 3 studentek:

Bakalářská práce Bc. Šárky Tříleté s názvem „Konkurenceschopnost prodejny spotřebního družstva“

Diplomová práce Ing. Lenka Hronové s názvem „Potenciál internetového prodeje potravin zákazníkům spotřebních družstev“

Diplomová práce Ing. Heleny Jiráňové s názvem „Prvky komunikace pro zvýšení loajality zákazníků“

Oceněným srdečně GRATULUJEME!                                                                                                   

Galerie

Studentské práce
ZS ČR (logo ZS.png)  (l2.png)  (l3.png)  (l4.png)

ADRESÁŘ ČLEN