(telefon.png) +420 224 805 460  (email.png) info@dacr.cz
>> VŠECHNY AKTUALITY   |   >> ARCHIV AKTUALIT

1.7.2020 Mezinárodní den družstev 4. 7. 2020

SPOLUPRACUJME A VYZVĚME VŠECHNY, ABY BOJOVALI PROTI ZMĚNĚ KLIMATU

Žádná země není vůči ní imunní. Emise skleníkových plynů jsou o více než 50 procent vyšší než v roce 1990, a globální oteplování způsobuje dlouhodobé změny našeho klimatického systému, což v případě, že nebudeme jednat, nás ohrozí nevratnými důsledky. „Družstva proti změně klimatu“ byla vybrána jako letošní téma k řešení tohoto problému a na podporu cíle udržitelného rozvoje (SDG) 13 v oblasti změny klimatu. To má vážný dopad na živobytí lidí na celém světě, zejména na nejvíce znevýhodněné skupiny jako jsou drobní zemědělci, ženy, mládež, domorodé obyvatelstvo a etnické menšiny, kteří se musí vypořádat s extrémními přírodními katastrofami a degradací přírodních zdrojů. V letošním roce se zaměříme na přínos družstev v boji proti této hrozbě. #Coops4ClimateAction

VĚDĚLI JSTE, ŽE?

#Coops4ClimateAction

- Koncentrace oxidu uhličitého v naší atmosféře od roku 2018 je nejvyšší za 3 miliony let. Od roku 1990 se celosvětové emise CO2 zvýšily téměř o 50%.

- 11% všech globálních emisí skleníkových plynů způsobených lidmi je způsobeno odlesňováním - srovnatelné s emisemi ze všech osobních a nákladních automobilů na planetě.

- 800 milionů lidí, nebo 11% světové populace, je v současné době vystaveno dopadům změny klimatu, jako jsou sucha, povodně, vlny veder, extrémní povětrnostní události a zvyšování hladiny moře.

- UIREVI, družstevní svaz v Pobřeží slonoviny složený ze 42 družstev, vytváří komunitní lesy s lidmi žijícími ve venkovských oblastech, aby pomohli obnovit třetinu ztracené lesní plochy.

- Rede CataSampa, síť 22 družstev a asociací pracovníků v Brazílii, kteří sbírají recyklovatelný odpad, snižuje objem odpadu na skládkách o 500 000 kg měsíčně přeměnou těchto materiálů na bionaftu a další použitelné produkty.

- Švédská družstevní unie, federace 48 spotřebitelských družstev, která představuje 21,4 procent celého švédského maloobchodního sektoru s potravinami, snížila mezi lety 2008–2012 emise skleníkových plynů o 52 procent. Jak? Za prioritu považovali zlepšení energetické účinnosti a snížení spotřeby energie v provozech skupiny.

- Družstva již vedou cestu k boji proti změně klimatu. Přečtěte si více o příspěvcích družstev k cílům SDG 13 v dokumentu „Transformace našeho světa: družstvo 2030“, který vytvořil Výbor pro podporu a rozvoj družstev (COPAC).

ZS ČR (logo ZS.png)  (l2.png)  (l3.png)  (l4.png)

ADRESÁŘ ČLEN