(telefon.png) +420 224 805 460  (email.png) info@dacr.cz
>> VŠECHNY AKTUALITY   |   >> ARCHIV AKTUALIT

9.4.2020 26. Valné shromáždění DA ČR

Dne 8. dubna 2020 se konalo 26. valné shromáždění Družstevní Asociace České republiky, která sdružuje čtyři rozhodující družstevní svazy a plní funkci národní družstevní centrály.

Zástupci bytového, spotřebního, výrobního a zemědělského družstevnictví na tomto zasedání projednali otázky společného zájmu a současnou situaci v družstevním hnutí v České republice.

Podle stanov Družstevní Asociace ČR účastníci valného shromáždění vzali na vědomí, že předsedou představenstva Družstevní Asociace ČR bude na jednoleté funkční období Ing. Pavel Březina, předseda Svazu českých a moravských spotřebních, který bude tuto funkci vykonávat jako neuvolněný předseda.

Do funkcí místopředsedů představenstva Družstevní Asociace ČR byli, rovněž na jednoleté funkční období, ustanoveni JUDr. Rostislav Dvořák, předseda Svazu českých a moravských výrobních družstev, Ing. Martin Pycha, předseda Zemědělského svazu České republiky a Ing. Jan Vysloužil, předseda Svazu českých a moravských bytových družstev.

Valné shromáždění projednalo a schválilo hospodaření Družstevní Asociace ČR za rok 2019, Zprávu představenstva o činnosti za minulé období, včetně zprávy o plnění usnesení 25. valného shromáždění a výhled aktivit na rok 2020. Potvrdilo rozpočet Družstevní Asociace ČR na rok 2020 a rovněž projednalo otázky hospodaření a správy majetku.

Aktivity Družstevní Asociace ČR na rok 2020 vycházejí ze stěžejních dlouhodobých priorit.  V platnosti zůstávají cíle vytyčené Mezinárodním rokem družstev, posilování povědomí o družstevnictví, podpora družstevních podniků a vytváření vhodných legislativních a politických podmínek pro rozvoj družstevnictví. 

Valné shromáždění uložilo představitelům Družstevní Asociace ČR trvale zvyšovat prestiž českého družstevnictví při jednáních na úrovni vládních a zastupitelských orgánů a posilovat kontakty se státní správou a samosprávami. 

V oblasti mezinárodních styků pokračovat v úzké spolupráci s Mezinárodním družstevním svazem, orientovat se na aktivity v rámci svého členství a zastoupení v orgánech DRUŽSTVA EVROPA.

Ve výchovně vzdělávací a osvětové práci věnovat pozornost propagaci českého družstevnictví doma i v cizině, využívat efektivně nových forem propagace a průběžně doplňovat sbírkové fondy Muzea družstevnictví.

ZS ČR (logo ZS.png)  (l2.png)  (l3.png)  (l4.png)

ADRESÁŘ ČLEN