(telefon.png) +420 224 805 460  (email.png) info@dacr.cz
>> VŠECHNY AKTUALITY   |   >> ARCHIV AKTUALIT

9.12.2019 Kulatý stůl F.L. Chleborad

V úterý 3. prosince od 16 hodin probíhal v Družstevní Asociaci ČR další kulatý stůl z cyklu významných osobností našeho družstevnictví, tentokrát věnovaný jednomu z prvních univerzitně vzdělaných českých národohospodářů, JUDr. Františku Ladislavu Chleboradovi.

Tento družstevní teoretik a národohospodář stál za iniciativou vedoucí k založení prvního velkého konzumního spolku (družstva) v českých zemích, pražského Oulu, po jehož vzoru začaly vznikat desítky spolků podobných.

Vedle praktické podnikatelské a družstevní činnosti měl i teoretické ambice v oblasti ekonomie.

Po přivítání hostů vedoucí Muzea družstevnictví Mgr. Pavel Černý seznámil přítomné se životem F. L. Chleborada a uvedl jeho osobnost a dílo do souvislostí družstevního hnutí.  F. L. Chleborad svou pětisetstránkovou knihou „Soustava národního hospodářství politického“, vydanou vlastním nákladem na podzim roku 1869, představil národu svou teorii české ekonomie.

Doc. JUDr. PhDr. Ilona Bažantová, CSc. z katedry národního hospodářství Právnické fakulty Univerzity Karlovy a CEVRO Institutu prezentovala Chleboradovy teoretické názory a snahu být zakladatelem české národovecké ekonomické vědy a družstevnictví.

Dlouholetý spolupracovník našeho muzea PhDr. Jan Slavíček, PhD. z Historického ústavu Akademie věd ČR a Vysoké školy mezinárodních a veřejných vztahů Praha shrnul Chleboradovy principy řízení družstva a realitu fungování pražského Oulu na přelomu 60. a 70. let 19. století.

Po skončení vystoupení následovala bohatá diskuse, kde zaznělo hodnocení osobnosti F. L. Chleborada a jeho zásluh včetně dalších témat, mj. historie družstva Včela, kterému se budeme věnovat příště.

Galerie

Foto 1Foto 2
ZS ČR (logo ZS.png)  (l2.png)  (l3.png)  (l4.png)

ADRESÁŘ ČLEN