(telefon.png) +420 224 805 460  (email.png) info@dacr.cz
>> VŠECHNY AKTUALITY   |   >> ARCHIV AKTUALIT

4.11.2019 KULATÝ STŮL LADISLAV KAREL FEIERABEND

Ve čtvrtek dne 31.10. uspořádala Družstevní Asociace ČR ve spolupráci s Ústavem pro studium totalitních režimů ČR kulatý stůl renomovaných odborníků k výjimečné osobnosti českého družstevnictví, Ladislava Karla Feierabenda, ministra zemědělství a dlouholetého vrchního ředitele Kooperativy (obchodního ústředí hospodářských družstev).

Na akci s bohatou účastí byly připomenuty zásluhy L. K. Feierabenda o družstevnictví první republiky a také je život v exilu, kdy opouštěl svoji vlast před nacistickou a posléze komunistickou totalitou. L. K. Feierabend je autorem řady odborných prací s tematikou zemědělského družstevnictví a rozsáhlých pamětí na události z období let 1938 až 1950. Historik PhDr. Jaroslav Rokoský, PhD. charakterizoval L. K. Feierabenda jako agrárníka a džentlemana své doby. Historik Mgr. Jiří Urban, PhD. se věnoval otázkám kolektivizace a historik Mgr. Martin Tichý pohovořil o útěku L. K. Feierabenda po Labi do západního Německa. V závěrečné části vystoupila známá ekonomka, doc. Ing. Ilona Švihlíková, PhD. z organizace Alternativa Zdola, která srovanala tehdejší a dnešní stav družstev v ČR a zdůraznila družstevnictví jako životaschopnou konkureční alternativu běžného živnostenského či korporátního podnikání. Na akci byli přítomni zástupci či členové členských svazů DAČR (ZSČR, SČMSD, SČMVD). Na závěr akce byla živá diskuse mezi hosty.

Celá akce se natáčela na video, které bude poskytnuto rodině L. K. Feierabenda, respektive jeho potomkům.

Odkaz na článek: https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/ladislav-karel-feierabend-osobnost-ceskeho-druzstevnictvi-aneb-musime-hledet-k-nebesum-a-nohama-stat-pevne-na-zemi-l-k-f/

Galerie

Foto 1Foto 2
ZS ČR (logo ZS.png)  (l2.png)  (l3.png)  (l4.png)

ADRESÁŘ ČLEN