(telefon.png) +420 224 805 460  (email.png) info@dacr.cz
>> VŠECHNY AKTUALITY   |   >> ARCHIV AKTUALIT

10.7.2019 Mezinárodní družstevní den

V sobotu 6. 7. oslavilo světové družstevní hnutí v pořadí již 97. Mezinárodní družstevní den, který je v letošním roce spojen s heslem „Družstva pro důstojnou práci“, jež vyjadřuje zaměření družstev na osobní rozvoj zaměstnanců a sociální spravedlnost.

Mezinárodní družstevní den se koná pravidelně od roku 1923 vždy v první červencovou sobotu. Od roku 1995 probíhá současně s Mezinárodním dnem družstev, který vyhlašuje Organizace spojených národů. Letošní téma vyjadřuje skutečnost, že jsou družstva firmami zaměřenými především na lidi a charakterizovanými demokratickým řízením, které upřednostňuje jejich osobní rozvoj a sociální spravedlnost na pracovišti.

Družstva pomáhají zachovat zaměstnanost a podporují důstojnou práci ve všech sektorech hospodářství. Prostřednictvím účasti mají členové družstev motivaci změnit své životy, společenství a svět,“ uvedl Ariel Guarco, prezident Mezinárodního družstevního svazu (ICA).

Oslavy Mezinárodního družstevního dne, které v různých formách probíhají po celém světě, jsou každoročně mimořádnou příležitostí, jak zlepšit povědomí veřejnosti o družstvech, zdůraznit jejich význam, představit úspěchy družstevního hnutí a jeho ekonomickou efektivitu, ideály mezinárodní solidarity, rovnosti i myšlenku světového míru. Stávají se rovněž platformou pro posílení a rozšíření spolupráce družstevního hnutí s vládami a samosprávami v globálním měřítku i v jednotlivých zemích.

Družstva zaujímají ve světovém hospodářství důležitou roli, v současnosti na celém světě zaměstnávají nebo jsou hlavním zdrojem příjmu pro více než 279 milionů lidí, což je téměř 10 procent práceschopné populace. Vytvářejí příležitosti pro důstojnou práci a posilují sociální a hospodářské postavení místních komunit a jako podniky se sociálními cíli zaměřené na lidi také přispívají k rozvoji sociální spravedlnosti a rovnosti.

Velký význam má rovněž družstevní demokracie, s níž jsou družstva spojena od svého vzniku v 19. století. Jako demokratické instituce jsou družstva řízena svými členy a zaujímají významné postavení v místních komunitách a ve společnosti obecně.

ZS ČR (logo ZS.png)  (l2.png)  (l3.png)  (l4.png)

ADRESÁŘ ČLEN