(telefon.png) +420 224 805 460  (email.png) info@dacr.cz
>> VŠECHNY AKTUALITY   |   >> ARCHIV AKTUALIT

4.9.2015 Pozor na novou úpravu věcné příslušnosti soudů při vymáhání pohledávek SVJ

Novela OSŘ č. 87/2015 Sb. účinná od 1. 1. 2015 určuje ve věcech sporů mezi SVJ a vlastníky jednotek o příspěvky členů SVJ na správu domu a pozemku, sporů o zálohy na úhradu za služby a způsobu rozúčtování cen služeb věcně příslušnými okresní soudy  (viz novelizované ustanovení § 9 odst. 2 písm. l) zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů).

V ostatních věcech jednání shromáždění SVJ a sporů z toho vzniklých zůstávají příslušné soudy krajské. 

V praxi se tím odstraňuje nejednotnost přístupu soudů a pochybnosti, které ohledně jejich věcné příslušnosti  panovaly.

 


Zdroj: Svaz českých a moravských bytových družstev
www.scmbd.cz

ZS ČR (logo ZS.png)  (l2.png)  (l3.png)  (l4.png)

ADRESÁŘ ČLEN