(telefon.png) +420 224 805 460  (email.png) info@dacr.cz
>> VŠECHNY AKTUALITY   |   >> ARCHIV AKTUALIT

17.5.2018 Konference "Role družstevního podnikání v budoucím vývoji ČR"

Pod tímto názvem proběhla dne 16. května 2018 konference v Senátu Parlamentu České republiky v reprezentativním Hlavním sále Valdštejnského paláce.

Konferenci spolupořádal předseda Senátu PČR Milan Štěch s Družstevní Asociací ČR a Masarykovou demokratickou akademií za hojné účasti zástupců družstevního života, akademiků, ekonomů, novinářů a politiků především z řad sociální a křesťanské demokracie, Pirátů a menších uskupení (např. Evropani.cz) či organizací Malorolníků atd. Za vládu byli účastni zástupci ministerstva zemědělství a ministerstva práce a sociálních věcí.

Úvodního slova se ujal předseda Senátu PČ Milan Štěch. Ve svém vystoupení zdůraznil roli družstev v podnikání a jejich přínos národním ekonomikám, politice zaměstnanosti a sociální stability. Dále se slova chopil předseda představenstva Družstevní Asociace ČR a předseda Svazu českých a moravských bytových družstev Jan Vysloužil. Ten ve svém proslovu zdůraznil tradice českého a světového družstevnictví, vzor pionýrů z Rochdalu, 170 let historie českého družstevnictví, které Družstevní Asociace ČR připomínala veřejnosti minulý rok u příležitosti výročí, a vyzval politiky, aby dostatečně podporovali české družstevnictví jako pevnou součást našeho hospodářství, tradice a kultury.

Na jeho vystoupení tematicky navázala česká sociální ekonomka Ilona Švihlíková za organizaci Alternativa Zdola. Ta ve svém fundovaném příspěvku shrnula ekonomickou a sociální podstatu družstevnictví, jeho hospodářský a společenský přínos a v neposlední řadě poukázala na fiskální ukazatele a nedostatečnost české ekonomiky a rezistence před krizemi, přičemž družstevnictví a průmyslovou revoluci 4.0 a robotizaci výroby shledala jako příznivý budoucí faktor nových forem a technologií podnikání.

Dále se slova ujala Jana Maussen za Masarykovu demokratickou akademii. Ta poukázala na využití družstevních prvků podnikání v moderních firmách a jejich široké využití a připomněla principy Mondragonské družstevní korporace, kdy Mondragón je založen na principu zaměstnaneckého spoluvlastnictví.

Ve druhé polovině konference vystoupili zástupci všech družstevních svazů, které jsou sdruženi v Družstevní Asociaci ČR (předseda Rostislav Dvořák za výrobní, marketingový manažer Lukáš Němčík za spotřební, předseda Martin Pýcha za zemědělská a předseda Jan Vysloužil za bytová družstva), kteří seznámili přítomné s problematikou jednotlivých typů družstev a společně apelovali na české politiky, aby věnovali družstvům zaslouženou pozornost, které se českým družstvům na rozdíl od západní Evropy téměř nedostává. Společným východiskem by bylo obnovení družstevní rady Vlády ČR a také kvalitnější věnování se legislativní problematice ze strany politiků a stran.

Všechna vystoupení doprovázela bohatá prezentace a také promítání videozáznamů včetně úvodní prezentace Muzea družstevnictví a historických mezníků a osobností družstevního hnutí od doby Rakousko – Uherska.

V závěru proběhla bohatá diskuse k probíraným tématům, která pokračovala i po skončení oficiální části konference v rámci neformálního setkání účastníků.

Konference očima nezávislých pozorovatelů: https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/role-druzstevniho-podnikani-v-budoucim-vyvoji-cr-aneb-videno-pohledem-z-venku/

Galerie

ZS ČR (logo ZS.png)  (l2.png)  (l3.png)  (l4.png)

ADRESÁŘ ČLEN