(telefon.png) +420 224 805 460  (email.png) info@dacr.cz
>> VŠECHNY AKTUALITY   |   >> ARCHIV AKTUALIT

K památce Yvona Legranda

6. října 2017 zemřel po těžké nemoci ve svém jihofrancouzském domově Yvon Legrand, dlouholetý mezinárodní ředitel družstevního sdružení Up Groupe - Le Cheque Déjeuner.

Připomeňme si a vzdejme hold tomuto člověku a jeho rozsáhlým aktivitám, zvláště pak v České republice, která mu byla tak blízkou. Jeho první kroky již v roce 1994 vedly do Prahy, kde jsem mu pomáhal zakládat první pobočku „Šeku" ve střední Evropě. Spolupracoval jsem s ním mezinárodně posléze po více než 20 let.

Bylo zcela přirozeným, že jeho přední snahou se stalo navázání spolupráce s českými družstevními organizacemi. První kroky nás vedly na Václavské náměstí do centra výrobních družstev. Tam nás přijali příjemní manažeři - šéf Jan Wiesner a jeho spolupracovníci Jiří Svoboda a Karel Rychtář. S nimi jsme zůstali v kontaktu na dlouhá léta. Z rozhodnutí Yvona "Šek" sponzoroval téměř všechny družstevní akce v ČR, své stánky měl všude. Zasloužili jsme se o založení Asociace vydavatelů stravenkových systémů a o její vstup do Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR. Blízké vztahy "Šek" navázal díky Yvonovi se spotřebními družstvy COOP v čele s Ing. Juračkou a ředitelem Ing. Holubem.

Yvon Legrand napomáhal velmi aktivně i mezinárodním družstevním kontaktům. Jistě mnohé by mohl dosvědčit jeho přítel Mgr. Jiří Svoboda, který díky své dobré francouzštině se aktivně zúčastňoval družstevních diskusí světové organizace CIRIEC v Chamonix pod Mont Blancem. I odsud vzešly mnohé iniciativy, které snad pokračují doposud.

Yvon Legrand posléze s mojí pomocí navázal kontakty s družstevními svazy v celé střední a východní Evropě včetně Ruska. Rozmáchl se ještě víc do světa - Turecko, Indie, Maroko, Brazílie, Mexiko. Stalo se mu to i osudným. Skonal v mladém věku 65 let. Byl totiž starostlivým vůči všem, kromě svého vlastního zdraví.

V naší paměti zůstane jako neúnavný bojovník za družstevní pospolitost a rovnost. Byl vzorem pracovní oddanosti a vytrvalosti hlavně pro mladou generaci. Byl znám jako velký humanista s láskou a úctou k celému lidstvu.

Čest jeho památce!

JUDr. Jiří Opršal

ZS ČR (logo ZS.png)  (l2.png)  (l3.png)  (l4.png)

ADRESÁŘ ČLEN