(telefon.png) +420 224 805 460  (email.png) info@dacr.cz
>> VŠECHNY AKTUALITY   |   >> ARCHIV AKTUALIT

4.9.2015 Výsledky soutěže Výrobní družstvo roku

Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže Výrobní družstvo roku proběhlo v rámci 24. valného shromáždění SČMVD, které se konalo v pondělí 22. června v Nymburku.

Výrobní družstva jsou v soutěži Výrobní družstvo roku rozdělena do dvou kategorií: družstva s nejlepšími ekonomickými výsledky a družstva zaměstnávající osoby se zdravotním postižením. Hodnotícími kritérii, podle nichž se určuje pořadí družstev v obou vyhlašovaných kategoriích, jsou stěžejní ekonomické ukazatele k 31. prosinci toho roku, za který je soutěž vyhlašována.

V kategorii družstev s nejlepšími ekonomickými výsledky se za rok 2014 umístila VD

1. místo – Dřevozpracující družstvo Lukavec
2. místo – Sněžka Náchod
3. místo – Kovobel Domažlice

V kategorii družstev zaměstnávajících osoby se zdravotním postižením se za rok 2014 umístila VD

1. místo – Otava Písek
2. místo – Služba České Budějovice
3. místo – Integra Zlín

Soutěž Výrobní družstvo roku je vyhlašována Svazem českých a moravských výrobních družstev od roku 2012. Cílem soutěže je vyhledávat výrobní družstva s dobrými výsledky a ocenit jejich přínos k rozvoji českého výrobního družstevnictví. Současně má soutěž za cíl podpořit aktivitu a motivaci výrobních družstev v oblasti výroby, obchodu a poskytování služeb a přispět ke zvýšení jejich konkurenceschopnosti.

 


Zdroj: Svaz českých a moravských výrobních družstev
www.scmvd.cz

ZS ČR (logo ZS.png)  (l2.png)  (l3.png)  (l4.png)

ADRESÁŘ ČLEN