(telefon.png) +420 224 805 460  (email.png) info@dacr.cz
>> VŠECHNY AKTUALITY   |   >> ARCHIV AKTUALIT

Panelák roku 2016

Zpráva o průběhu a vyhodnocení soutěže

Do soutěže Panelák roku 2016 přihlásila bytová družstva a společenství vlastníku celkem 40 objektů, které prošli regenerací v období 2014 – 2016. 

Hodnocení předložených žádostí provedla odborná komise, kterou tvořili zástupci SČMBD a partnerů soutěže.

Složení komise:

Vít Špaňhel – Družstevní bydlení a správa domů,

Mgr. Jan Chára – Panel Plus,

Ing. Ladislav Koucký – ČSOB, a.s.

Ing. Andrea manová, SČMBD,

Ing. Martin Hanák – SČMBD.

 

Předsedou komise byl zvolen Ing. Ladislav Koucký

 

Postup hodnocení:

V prvním kole hodnocení bylo posouzeno nejen splnění základních pravidel soutěže, ale především byly předložené žádosti vyhodnoceny s ohledem na úroveň komplexnosti provedených oprav, provedení technických řešení a úroveň dosažených energetických parametrů.  Posuzovány byly tedy především následující parametry:

 

 • Rozsah oprav – komplexnost přístupu, hodnoceno v návaznosti na rozsah prováděných činností
 • Doba realizace
 • Rozpočtové náklady v Kč/bytová jednotka
 • Dosažená úspora spotřeby energie (rozdíl spotřeby energie v % před a po rekonstrukci)
 • Zlepšení součinitele prostupu tepla obvodového pláště (v % před a po rekonstrukci)

 

V této „technické“ části hodnocení tak bylo možno získat maximálně 28 bodů a přihlášené objekty byly dle uvedených kritérií seřazeny do průběžného pořadí (max. počet přidělených bodů byl 21).

V druhém kole hodnotila komise „umělecký dojem“ z realizovaných objektů.   Každý z členů individuálně a subjektivně vybral deset, pro něj nejzdařilejších architektonických návrhů, které prezentoval při jednání komise. Jako nejlepší architektonický návrh pak byl hodnocen objekt, na kterém se shodlo nejvíce členů komise. Celkově body za „efekt“ ze 40 objektů získalo 23 objektů. Možné maximum bodů přidělených v druhém kole bylo 10.

 

V součtu obou kol hodnocení tak bylo teoreticky možno získat maximální počet 38 bodů. Vítěz soutěže získal 26 bodů.

 

Výsledky soutěže:

 

Komise se shodla na tom, že všechny přihlášené objekty jsou uznáníhodné. Samotný fakt, že přihlášené objekty provedly deklarované opravy a modernizace, že docílili energetických úspor v mnoho případech přesahující i 50 % původních spotřeb si zaslouží uznání. Proto všem přihlášeným bude předáno ČESTNÉ UZNÁNÍ soutěže PANELÁK ROKU 2016.   

 

Ocenění TOP 10 soutěže Panelák roku 2016 byla udělena objektům, které byly hodnoceny na 4 – 10 místě celkového pořadí. Jedná se o následující objekty:

 

Objekt

Vlastník objektu

Javorová č .p. 3096-3109, Most

SVJ bl. 525, č. p. 3096-3109, Javorová, Most

J.Ševčíka 937-943, Most

SVJ bl. 717, č. p. 937, 938, 939, 940, 941, 942, ulice J Ševcika , Most

Jezdecká 321/13, Děčín

SBD Děčín, Zelená 382/40, Děčín III

Náměstí Kosmonautů č. p. 1144/9, 1145/8, 1146/7, 1147/6, Mohelnice

SBD Zábřeh, Havlíčkova 523/20, Zábřeh

Hromůvka 1887-1889 Hranice I

SVJ pro dům Hromůvka č. p. 1887-1888-1889 v Hranicích

Jaroslava Misky 76/10, 77/12, 78/14, Ostrava Dubina

SBD Vítkovice, Daliborova 54, Ostrava - Mariánské Hory

Kubištova 1099/2, Praha 4

SV Kubištova 1099, Praha

 

Na základě výše popsaného hodnocení komise vybrala tři nejzdařilejší realizace v následujícím pořadí:

 

 1. místo:

Vlastník:                 OSBD Česká Lípa

Adresa objektu:       Hradecká 2658-2659, Česká Lípa

Projektant:             Vladimír Křivánek

Zhotovitel:              Aulický Invest s.r.o.

 

 1. místo:

Vlastník:                 SBD Vsetín

Adresa objektu:       Hošťálkova 559, 560, Vsetín

Projektant:             IPR spol. s r. o.

Zhotovitel:              Stavitelství Vsetín, s.r.o.

 

 1. místo a titul PANELÁK ROKU 2016:

Vlastník:                 SVJ Nerudova 1268, 1269 Třešt

Adresa objektu:       Nerudova 1268/14 a 1269/16 Třešt

Projektant:             Obchodní projekt Jihlava, spol. s r. o., Ing. Arch. Vácha

Zhotovitel:              MG REAL s.r.o.

 

U příležitosti 24. valné hromady SČMBD byla dále v souladu s propozicemi soutěže udělena Cena časopisu PANEL PLUS za nejlepší fasádu udělenou v anketě čtenářů, ve které je jediný kritériem subjektivní hodnocení veřejnosti hlasující v galerii zveřejněné na webových stránkách svazu. Hlasování na www.scmbd.cz.

 

Cena časopisu PANEL PLUS byla udělena:

Vlastník:                 Stavební bytové družstvo Zábřeh

Adresa objektu:       Náměstí Kosmonautů č. p. 1144/9, 1145/8, 1146/7, 1147/6, Mohelnice

Projektant:             Ing. Ondřej Bija

Zhotovitel:             LANEX Olomouc s.r.o.,

 

 

Jménem SČMBD a všech členů poroty gratulujeme vítězům a děkujeme všem účastníkům soutěže.

 

Ladislav Koucký, předseda poroty

Martin HANÁK, SČMBD

Galerie

OSBD Česká Lípa, Hradecká 2658-2659 Česká LípaSBD Vsetín, Hošťálko 559, 560 VsetínSBD Zábřeh, Náměstí Kosmonautů č.p. 11449, 11458, 11467, 11476 MohelniceSVJ Nerudova 1268, 1269 Třešť
ZS ČR (logo ZS.png) (l2.png) (l3.png) (l4.png)

ADRESÁŘ ČLEN