(telefon.png) +420 224 805 460  (email.png) info@dacr.cz
>> VŠECHNY AKTUALITY   |   >> ARCHIV AKTUALIT

21.5.2024 Ceny Gloria musealis za rok 2023

V Obecním domě byly 14. května vyhlášeny výsledky soutěže Gloria musaealis 2023. 22. ročník slavnosti proběhl tradičně ve Smetanově síni. Přihlásilo se 60 institucí s 93 projekty. Nejvíce počinů bylo v kategorii Muzejní výstava roku (45), pak Muzejní publikace roku(33) a Muzejní počin roku (15). Akce je spojena s 18. květnem, na který připadá Mezinárodní den muzeí.

Soutěž společně vyhlásily Ministerstvo kultury, Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s., a Český výbor ICOM, z. s. Má za cíl upozornit širokou veřejnost na špičkové výkony v oboru muzejnictví při tvorbě výstav a stálých expozic, prezentování sbírek v odborných publikacích či při záchraně a zpřístupňování objektů nebo lokalit kulturního a přírodního dědictví. Slavnost proběhla pod záštitou náměstka primátora hl. m. Prahy pro oblast kultury, cestovního ruchu, památkové péče, výstavnictví a péče o zvířata JUDr. Jiřího Pospíšila. Nejvyšším oceněním v každé kategorii je Cena Gloria musaealis. Jeden z projektů obdrží Cenu Českého výboru ICOM a jeden může získat Cenu čestného výboru soutěže, který přebírá svoji záštitu nad každým jejím ročníkem.

 

První místa zaujaly, v kategorii Muzejní výstava roku Národní galerie v Praze za výstavu Petr Brandl: Příběh bohéma, v kategorii Muzejní publikace roku Muzeum města Brna za publikaci František Kalivoda

(1913–1971): Vize a návraty modernismu, v kategorii Muzejní počin roku Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně za projekt Revitalizace areálu NKP Ploština a nové expozice.

"Foto: Martin Čarek, archiv AMG"

Galerie

ZS ČR (logo ZS.png)  (l2.png)  (l3.png)  (l4.png)

ADRESÁŘ ČLEN