(telefon.png) +420 224 805 460  (email.png) info@dacr.cz
>> VŠECHNY AKTUALITY   |   >> ARCHIV AKTUALIT

24.4.2024 Oslava jubilea prof. JUDr. Antonína rytíře Randy

V neděli dne 14. dubna 2024 uspořádalo Muzeum Královského hvozdu Nýrsko dvě akce k oslavě jubilea profesora Antonína Randy. Nejdříve v prostorách Muzea probíhala vernisáž expozice, která se váže k profesoru Randovi. Zahájení a prezentace se ujala kurátorka PharmDr. Jana Bečvářová. Poté vystoupila s projevem Mgr. Eva Denková, místostarostka města Nýrska a následovala prohlídka expozice. Následně proběhl pietní akt u Randova památníku v nedaleké Bystřici nad Úhlavou, kde hosty přivítal zástupce muzea Ing. Jiří Plánička a s projevy vystoupili Mgr. Pavel Černý, vedoucího Muzea družstevnictví v Praze k historii vzniku zákona o družstevnictví z roku 1873, jehož je prof. Randa autorem a JUDr. Pavel Tuma, místopředseda Jednoty Českých právníků, o právním odkazu díla prof. Randy. Na závěr následovalo kladení květin u památníku, který vznikl díky podpoře potomků prof. Randy v roce 2006. Je umístěn v rodišti na návsi nedaleko zámku a je proveden v černém a šedém granitu. Je vysoký 3,7 m a jeho autorem je výtvarník Václav Fiala. Na pomníku jsou popsány základní údaje o této významné právnické osobnosti.

JUDr. Antonín rytíř Randa (8. července 1834 Bystřice nad Úhlavou - 6. října 1914 Dobřichovice) byl významným českým právníkem a politikem, profesorem občanského práva na právnické fakultě Univerzity Karlo-Ferdinandovy v Praze. Po rozdělení univerzity na českou a německou byl zvolen druhým rektorem (1883/84) české části. Od roku 1881 byl i členem rakouské panské sněmovny a Říšského soudu, v letech 1904-1906 „ministrem krajanem" v rakouské vládě. V letech 1908-1914 působil též jako druhý prezident České akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění.

V úterý 4. 6. bude naše Muzeum družstevnictví spolu s Muzeem královského hvozdu v Nýrsku, Randovou nadací, Jednotou českých právníků a dalšími partnery pořádat diskusní kulatý stůl k této významné osobnosti, která byla autorem prvního družstevního zákona.

Galerie

ZS ČR (logo ZS.png)  (l2.png)  (l3.png)  (l4.png)

ADRESÁŘ ČLEN