(telefon.png) +420 224 805 460  (email.png) info@dacr.cz
>> VŠECHNY AKTUALITY   |   >> ARCHIV AKTUALIT

13.11.2023 Ocenění studentky za výjimečnou práci

Dne 8. 11. proběhlo v Družstevní Asociaci ČR za přítomnosti Ing. Pavla Březiny, předsedy Svazu českých a moravských spotřebních družstev (Skupina COOP) a zároveň místopředsedy DAČR, členů Výchovně-vzdělácí komise DAČR ocenění studentky Bc. Zuzany Siudové. Ta obdržela čestné uznání a věcný dar za výborně a velmi zajímavě zpracovanou bakalářskou práci na téma Environmentální a alternativně ekonomický rozměr díla Františka Cyrila Kampelíka.

Její práce novým pohledem hodnotí přínos F. C. Kampelíka počátku spotřebního družstvnictví a zahrnuje například hospodaření člověka v krajině, občanské sdružování a reakci na rozvoj průmyslu. Dochází k závěru, že navzdory dobovým odlišnostem mají Kampelíkovy texty určitý nadčasový rozměr. V přílohách práce přináší anotace k analyzovaným spisům F. C. Kampelíka.

Zde jmenujme nejdůležitější, a sice Průmyslné návrhy (1859) - na téma kolonizace a vznik osad, boj proti chudobě; Spořitelny po farských kollaturách orbě, řemeslu ze svízelu pomohou (1861) - nejznámější Kampelíkův hospodářsky zaměřený spis s podtitulem „Co jednomu nemožno, to všem dohromady snadno“ či Jak si pomůžeme k dešťům, hojné rose, chtíce sobě úrodu zemskou
zvětšiti, a jak bychom se proti přívalu a povodni chrániti mohli (1865) - o vodním režimu v krajině.

Vedoucím práce byla renomovaná odbornice na problematiku družstevnictví a životního prostředí RNDr. Naďa Vlašín Johanisová, Ph.D. z Katedry environmentálních studií Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Práce je výjmečná netradičním zaměřením a zaslouží si pokračování v rámci magisterského studia.

Galerie

Foto
ZS ČR (logo ZS.png)  (l2.png)  (l3.png)  (l4.png)

ADRESÁŘ ČLEN