(telefon.png) +420 224 805 460  (email.png) info@dacr.cz
>> VŠECHNY AKTUALITY   |   >> ARCHIV AKTUALIT

13.9.2023 VEŘEJNÁ SOUTĚŽ O NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKU, VÝZVA K PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY - PRODEJ ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY REVOLUČNÍ 13

Tato soutěž je veřejnou soutěží o nejvhodnější nabídku („Soutěž“) ve smyslu § 1772 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Občanský zákoník“).

Předmětem Soutěže je uzavření kupní smlouvy s vybraným účastníkem Soutěže („Účastník“) jako kupujícím („Kupní smlouva“), na jejímž základě bude na vybraného Účastníka převedeno vlastnické právo k administrativní budově v ulici Revoluční 762/13, tj. pozemku parc. č. 844, jehož součástí je stavba č. p. 762, jiná stavba, v katastrálním území Staré Město, obec Praha, zapsaného na listu vlastnictví č. 713 vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha („Nemovitost“) včetně veškerých jejích součástí a příslušenství, a uzavření s Kupní smlouvou související smlouvu o advokátní úschově („Smlouva o úschově“; společně s Kupní smlouvu jen „Smlouvy“).

ZS ČR (logo ZS.png)  (l2.png)  (l3.png)  (l4.png)

ADRESÁŘ ČLEN