(telefon.png) +420 224 805 460  (email.png) info@dacr.cz
>> VŠECHNY AKTUALITY   |   >> ARCHIV AKTUALIT

31.7.2023 Památce JUDr. Jana Slabého

27. července 1923 - 21. února 2018

V červenci tohoto roku uplyne 100. výročí narození JUDr. Jana Slabého, člověka, který celý svůj život zasvětil práci v československém, mezinárodním a později i v českém družstevnictví.

JUDr. Jan Slabý se narodil 27. července 1923 v Olomouci a svoje dětství a mládí prožil v Telči.  V Telči také v roce 1942 odmaturoval na Reálném gymnáziu a posléze nastoupil jako pomocný skladník v tamějším Hospodářském družstvu. Zde se poprvé setkal s družstevnictvím, a to také zřejmě ovlivnilo jeho další zájem o družstevní problematiku, neboť následně absolvoval Vyšší družstevní školu v Praze.

Poté, co byly po válce opět otevřeny vysoké školy, vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně a v roce 1949 nastoupil do zaměstnání na tehdejší družstevní centrálu Ústřední radu družstev v Praze. Tam se zabýval právní a ekonomickou agendou (účelově absolvoval dvouletý postgraduál na Vysoké škole ekonomické).  Zároveň aktivně využíval svoje znalostí mnoha světových jazyků (angličtiny, francouzštiny, němčiny, italštiny, polštiny a ruštiny). Po několikaleté praxi byl v letech 1964 - 1966 vyslán jako expert pro družstevnictví do Tunisu a návazně na to zde v období 1969 - 1972  působil jako expert OSN pro otázky družstevní výchovy.

Po návratu do vlasti byl jmenován do funkce ředitele Unicoopu, což byl tehdejší družstevní podnik zahraničního obchodu Ústřední rady družstev. V této funkci setrval do roku 1979, kdy byl jmenován ředitelem projektu Mezinárodní organizace práce (ILO) při OSN v Kamerunu, kde působil až do svého odchodu do důchodu v roce 1986. Družstevní problematikou se však zabýval i nadále a externě pracoval v Ústřední radě družstev, později v jejích nástupnických organizacích - Družstevní unii ČSFR a po rozpadu republiky v Družstevní asociaci ČR (DA ČR). V této době se aktivně zapojil do práce Muzea družstevnictví, kde se stal nejprve členem Muzejní rady Muzea družstevnictví a později byl zvolen jejím předsedou. Jeho dobrovolná práce v muzeu trvala téměř dvě desetiletí a plně zde využil své jazykové znalosti i bohaté pracovní zkušenosti z dlouholeté činnosti v družstevnictví. Jeho znalosti historie poválečného družstevnictví v Československu byly jedinečné a projevily se na spolupráci při psaní historických publikací o družstevnictví, scénářích tematických výstav muzea a později také ve Výchovně vzdělávací komisi, kde poskytoval konzultace studentům vysokých škol při zpracovávání jejich odborných prací z novodobé historie českého družstevnictví. I v pozdější době, kdy už mu zdravotní stav neumožňoval docházet na DA ČR, stále aktivně sledoval dění v družstevnictví u nás i v zahraničí.

Mgr. Vladimíra Vávrová

Galerie

JUDr. Jan Slabý
ZS ČR (logo ZS.png)  (l2.png)  (l3.png)  (l4.png)

ADRESÁŘ ČLEN